Na czym polega personalizacja Sundose?

Sundose posiada trzy mechanizmy personalizacji:

1. Algorytm, który na podstawie pytań w wywiadzie i zależności między nimi oszacowuje największe prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów w organizmie.

2. Ludzka interpretacja, po wysłaniu wyników do dietetyków Sundose doprecyzowują oni rekomendacje, które zostały wygenerowane przez algorytm.

3. Analizy populacyjne, czyli porównanie ze sobą grup populacyjnych, które mają podobny styl życia i analiza tendencji przez pryzmat chorób, które dotyczą tych grup w późniejszym wieku.