Projekty

 

 

 

 

Informujemy, że SUNDOSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Sundose – personalizowane suplementy diety dostarczane w modelu abonamentowym”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest tworzenie spersonalizowanych suplementów diety, których skład będzie dobierany na podstawie analizy otrzymanych od klienta informacji.

Zakładane efekty projektu to:

1. Budowa backendu do zarządzania produkcją wraz z uruchomieniem procesu produkcyjnego i logistycznego;
2. Budowa backendu analitycznego do badania potrzeb Klientów;
3. Budowa panelu Klienta służącego utrzymaniu z nim relacji;
4. Budowa aplikacji moblinej;
5. Optymalizacja User Experience Klienta;
6. Start procesu marketingu z wykorzystaniem online marketingu, social media oraz ATL/BTL.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 940 000,00 zł, w tym 799 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.